Varmepumper

   Hvorfor skal du købe en luft til vand varmepumpe

   • Hurtig tilbagebetalingstid
   • Optimal driftøkonomi
   • Fri for gas
   • Reduktion af elafgifter over 4.000kWh

   Hvorfor skal du vælge en varmepumpe baseret på økonomi:

   Da vi ønsker at levere transparens og tilfredse kunder, prøver vi at fremstille et realistisk regneeksempel her, så du som kunde kan tage et så oplyst valg som muligt.

   Før varmepumpe eksempel

   Huset i vores eksempel forbruger årligt 2.500m3 gas (9,68kr. inkl afgift) og 7.000kWh el (2,5kr
   inkl. Afgift).

   Vi antager at en m3 gas er lig 11kWh (kan svinge efter udnyttelsesgraden på gas, som afhænger af dit gasfyr).

   Årligt gasforbrug i kr: 24.200

   Årligt elforbrug i kr: 17.500kr

   Årligt totalt forbrug i kr: 41.700kr

   Pris pr. måned i kr: 3.475kr

   Efter varmepumpe beregning

   Der indkøbes en ny 9kW Panasonic varmepumpe med en SCOP-værdi på 3,33 v. radiator og 4,55 v. gulvvarme. Vi antager at året er et ”normalt” dansk år, men en gennemsnitlig udetemperatur på 2 grader.

   Årligt gasforbrug til kWh el = 2.500 * 11 = 27.500kWh

   SCOP-værdi 3,33 v. radiatorvarme = 27.500 / 3,33 = 8.258kWh

   SCOP-værdi 4,55 v. gulvvarme = 27.500/4,55 = 6.044kWh

   Altså antager vi at elforbruget stiger med 6.044kWh ved. Gulvvarme og 8.258kWh ved radiatorer.

   Da vi nu er overgået til grøn opvarmning og kan få afgift fritagelse, vil vores elpris falde væsentligt.

   Før regnede vi med en pris på 2,5kr pr. kWh men den vil nu falde til 2,5kr – 1,125 = 1,375kr pr. kWh.

   Derfor har vores eksisterende elforbrug betydning for denne beregning. I vores regneeksempel har vi et eksisterende forbrug på 7.000kWh. Alle vores kWh vi nu benytter til vores varmepumpe, vil du nu indkøbe til reduceret pris.

   Det betyder at vi her har vores første besparelse:
   7.000 kWh – 4.000kWh = 3.000kWh svarende til 3.000 * 1,125 = 3,375kr pr år.

   Radiatorvarme eksempel

   Nyt årligt elforbrug v. radiatorvarme

   8.258kWh + 7.000kWh = 15.258kWh

   4.000kWh til fuld pris a 2,5kr pr. kWh = 10.000kr

   11.258kWh til reduceret elpris a 1,375kr pr. kWh = 15.479,75kr

   Samlet forbrug pr. år: 25.479,75kr

   Samlet besparelse pr. år efter varmepumpe (41.700-25.479,25): 16.220,75kr
   Besparelse pr. måned: 1.352kr

   Gulvvarme eksempel

   Nyt årligt elforbrug v. gulvvarme

   6.044kWh + 7.000kWh= 13.044kWh

   4.000kWh til fuld pris a 2,5kr pr. kWh = 10.000kr

   9.044kWh til reduceret elpris a 1,375kr pr. kWh = 12.435,5kr

   Samlet forbrug pr. år: 22.435,5kr

   Samlet besparelse pr. år efter varmepumpe (41.700 22.435,5): 19.264,5kr
   Besparelse pr. måned: 1.605,4kr

   Ovenstående er et godt billede på hvad du kan forvente set over en bred kam, hvis du udskifter dit gasfyr med en luft til vand varmepumpe.

   Du vil selvfølgeligt altid have en masse personlige faktorer som spiller ind i ovenstående beregning som f.eks. fastpris aftaler på enten eller eller gas og lignende.

   Forbrug i en gennemsnitlig husstand

   For at kunne dimensionere en varmpumpe er der flere ting at tage i betragtning såsom isoleringsgrad og eksisterende varmesystem.

   Isoleringsgraden omhandler ikke kun komforten i dit hus, men også hvor meget varme/effekt din varmepumpe skal kunne levere for at opvarme dit hus året rundt. Jo bedre isolering du har, jo mindre varme skal genereres. Den optimale dimensionering af en varmepumpe vil være ca. 98% af husets samlede forbrug. Jo oftere en varmepumpe skal starte/stoppe, jo mere energi vil den forbruge.

   Boliger fra 1900-1965

   100-149m2 = 50-55W

   150-199m2 = 60-79W

   +200m2 = 80-86W

   Boliger fra 1965-2000

   100-149m2 = 4,5-5kW

   150-199m2 = 6,5-7kW

   +200m2 = 7,5-8,5kW

   Boliger fra 1965-2000

   100-149m2 = 4,0-4,5kW

   150-199m2 = 6,0-6,5kW

   +200m2 = 7,5-7,9kW

   Fremløbstemperatur i eksisterende varmesystem

   Fremløbstemperaturen er en vigtig faktor ved beregning af ny varmepumpe og besparelsen.

   Jo større varmeflade du har, jo lavere fremløbstemperatur kan du benytte.

   Det betyder at huse hvor du har gulvvarme i stedet for radiatorer, har du som oftest behov for en lavere fremløbstemperatur.

   I huse med radiatorer, er det vigtigt at være sikker på hvilken temperatur eksisterende anlæg kræver, så man kan sikre du fortsat kan opvarme huset på lige vilkår.

   Vær opmærksom på at det ikke anbefales at benytte luft til vand varmepumper, såfremt i har et 1-strengs stisystem.

   Reduktion i elafgift

   Den danske stat har indført afgiftsfritagelse på alle husstande som opvarmer egen bolig vha. elvarme på over 4.000kWh.

   Afgift fritagelsen giver konkrete besparelser på hele din elregning og ikke kun på dit varmepumpe forbrug

   • Forbrug op til 4.000 kWh/år – 112,50 øre/kWh fra 1. januar 2021
   • Forbrug over 4.000 kWh/år – 1 øre/kWh (besparelse: 111,50 øre/kWh) fra 1. januar 2021

   Det betyder at er i en gennemsnitlig husstand på 4 personer i et 150m2 stort hus med et forbrug på 7.000kWh/år i el, vil i få reduktion for de første 3.000kWh/år så snart BBR ændres og ansøgning om fritagelse godkendes af myndighed.

   Reduktionen i elafgift har intet med energitilskud fra staten at gøre.

   Reduktionen i elafgift gives til din matrikel og valg af f.eks. energiselskab, leverandør til varmepumper eller andet har ingen betydning.

   Hvorfor har det betydning for varmepumper?

   Har i en husstand

   Hvordan ansøger jeg?

   Hvis du ønsker at ansøge dette, så kontakt dit elselskab og udfyld en formular.

   Der kan gives tilsagn om tilbagevirkende kraft, hvis du har glemt det, da du har installeret din varmepumpe.

   Husk dog at du selv som forbruger skal løfte bevisbyrden i forhold til billeder, faktura mm.

   Brugsvand temperatur

   Jo lavere brugsvands temperatur du kan holde i huset, jo mere energieffektiv vil din varmepumpe være.

   Hvad er en SCOP-værdi?

   En SCOP-værdi er kort fortalt en indikator for hvor effektiv din varmepumpe er.

   Jo højere SCOP-værdi, jo mere effektiv. SCOP enhedsværdien måler ikke ligesom COP-værdien effektiviteten på optimal årstid, men på et gennemsnit af alle årstider.

   Vær opmærksom på at SCOP-værdien vil variere fra hus til hus alt efter varmesystemet i huset. Jo lavere fremløbstemperatur, jo højere SCOP-værdi.

   Varmepumpe kW SCOP ved. radiator SCOP v. gulvvarme
   5 3,6 4,9
   7 3,7 4,95
   9 3,3 4,55
   11 3,3 4,3
   16 3,2 4

   SKAL VI SE PÅ DIN BOLIG?

     TRIN1

   Vi kontakter dig

   TRIN2

   Vi besigtiger arbejdet

     TRIN3

   Du modtager et uforpligtende tilbud

     TRIN4

   Vi udfører arbejdet

   Gallery

   Tekst

   da_DKDansk